ירושלים " כתבנית שלושה הרים" - הר המוריה, הר הרצל וגבעת רם

ארנון ברוקשטיין קיימת אחדות דעות בקרב אומות העולם , באשר לאי הכרה רשמית בירושלים כבירת ישראל . כפועל יוצא מכך , אין בירושלים אף שגרירות זרה ( להוציא זו של קוסטה ריקה . ( מול ההתנגדות , ששורשיה בהחלטת האו"ם מ 1947 לבינאום ירושלים , בולטת נחרצותה של מדינת ישראל לקבוע את בירתה בירושלים , והיא מצאה את ביטויה בהחלטתו של בן גוריון מ 1949 להעתיק את משרדי הממשלה מתל אביב לירושלים , צעד זה היה בבחינת התרסה כלפי אומות העולם המתנגדות למעשה זה בתוקף , כמו גם מול אופוזיציה פנימית , שחששה מתוצאות המעשה . אולם משנעשה הדבר והיה לעובדה קיימת , הוא הפך לאחת מנקודות ההסכמה הבודדות המקובלות על כל שדרות העם והגורמים הפוליטיים . הר המוריה וקדושתו ליהדות , לאסלאם ולנצרות מדוע כה נחרצה ההתנגדות להיות ירושלים בירת מדינת ישראל והעם היהודי , ומדוע תקיפה לא פחות הכרתו של עם ישראל בירושלים כבירתו הנצחית האחת והיחידה ? הדבר נובע במידה רבה מכך , שכאן באה לביטוי תמציתי עובדת היותה של ירושלים העיר האחת בעולם המשמשת מוקד קדושה מרכזי לשלוש אמונות . בל אחת מהן טוענת לאמת תיאולוגית מוחלטת הכוללת בין שאר מרכיביה , תפיסה ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל