כיפת הסלע בהר הבית, מקום העליה של מוחמר לשמיים במסורת האסלאם