ירושלים כעיר מקודשת לשלוש הדתות

ר . י . צבי ורבלובסקי אחת הדרכים שבהן חוותה האנושות את חוויית הקדושה היא בהתייחסות לגורם הזמן ( כלומר , למועדי קודש : ( יש ארצות שנתקדשו בשל הקשר המיוחד של קבוצות אנושיות אליהן , יש מקומות שנתקדשו בשל קיום מסורות והתרחשות מאורעות קדושים ( כגון התגלות אלוהית או מעשי ניסים . ( ערים קדושות , להבדיל ממקומות קדושים , קדושתן באה להן מסיבות שונות ומגוונות ; התרחשויות מיוחדות ונסיבות היסטוריות , מציאות קוסמית מיוחדת או מסורות מיתולוגיות , לעתים קשורה קדושתן לחפץ השוכן בהן , במקרים אחרים הקשר הוא למבנה או לאתר מקודש , כגון מכה , רומא , בנארס שבהודו ועוד , דוגמא מודרנית יכולה לשמש העיר היפנית טנרי , הנחשבת לעיר קדושה , לא רק משום שהיא בנויה מסביב ל"טבור העולם , " אלא גם מפני שהיא מתוכננת לפי "תכנית מגבוה . " במאמר זה נדון בעיר אחת בלבד , שלה נודעת קדושה מיוחדת בשלוש דתות גדולות . ננסה להבין את משמעותה של ירושלים ליהודים , לנוצרים ולמוסלמים , בעבר ובהווה , ולעמוד על ההבדלים בהתייחסותם לירושלים . נתחקה אחר המקורות לקדושה זו , כמו גם אחר מהותה והשלכותיה של קדושת ירושלים לאור הבדלים אלה . נתחיל במסו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל