תוכן עניינים

ר . י . עבי ורבלובסקי / ירושלים כעיר מקודשת לשלוש הדתות 9 ארנון ברוקשטיין / ירושלים "כתבנית שלושה הרים" - הר המוריה , הר הרצל וגבעת רם 21 ישראל קמחי / קווים להתפתחותה של ירושלים בעשור האחרון 29 שרה הרשקוביץ / תהליכים ומגמות בהתפתחות האוכלוסיה בירושלים 44 אורי שטנרל / האוכלוסיה המוסלמית בירושלים 58 אלינוער ברזקי / תכנון ירושלים 61 אלי שילר / התיירות בירושלים 66 עוזי וכסלר / ירושלים לקראת שנת אלפיים 69 דוד קרויאנקר / בניין העיריה החדש של ירושלים 83 פיטר בוגוד ונחומ מלצר / שימור הבניינים ההיסטוריים בכיכר העיר 91 יעקב אריאל / דגם העיר ירושלים במרכז לתכנון בערים היסטוריות 94 מיכה לוין / בניין בית המשפט העליון בירושלים 98 אלי שילד / שלושה מוזיאונים חדשים בירושלים : - מוזיאון ארצות המקרא , ירושלים 106 - "כסף עובר לסוחר - " תערוכה מאוסף בנק ישראל 113 - מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד 118 גילית איבגי / פסל "עמודי הזיתי' ליד רמת רחל 121 שלמה אהרונסון ומיכאל אבישי / הגן הבוטאני מחדש פניו 123 מעוז עזריהו / אנדרטאות הגבורה וההקרבה בירושלים 127 דוד קרויאנקר / העיר העתיקה מגלה צפונותיה 133 הלל גבע 25 / שנ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל