בניין העיריה החדש (כיכר העיר) וסביבתו בצילום אוויר