מנחה לירושלים במלאות כ"ה שנים לאיחודה

אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל 92-91 שנה ארבע עשרה מארס / 1993 אדר תשנ"ג המשתתפים בחוברת זו פרוט' עבי ורבלובסקי החוג לדתות , האוניברסיטה העברית ירושלים ( בגמלאות ) ארנון ברוקשטיין " מרכז ספיר '' ללימודי ירושלים ישראל קמחי גיאוגרף עירוני וחוקר ירושלים ד"ר שרה הרשקוביץ היחידה לחשיבה אסטרטגית , עירית ירושלים עו"ד אורי שטנדל חוקר , סופר ומזרחן אדר' אלינוער ברזקי מהנדסת העיר , ירושלים עוזי ובסלר מנהל הרשות לפיתוח ירושלים אדר' דוד קרויאנקר מתכנן ערים וחוקר תולדות הארכיטקטורה בירושלים  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל