שבעים שנה למותה של רחל (2001-1951)

מולי צור שירי רחל הופיעו בעידן שבו השירה והמשוררים העבריים היו למצפן , ונתנו ביטוי נאמן לרוח התקופה וערכיה . השירים פורסמו שבועות בעתון "דבר" והקוראים גילו בהם נימה שונה מהנאום והמליצה ששמעו באותם זמנים . הפיכת השירים שפורסמו בעתון לקבצים ואחר כך לספרים היה שינוי מהותי בדרך קריאתם . רחל לא היתה משוררת בת הזמן . בכל זאת נשארה המשוררת של העליה השניה , שכתבה שירה מודרנית רגישה , המחפשת את המילים הישירות , את המבע החופשי , את הצמצום והמדייק . שירתה של רחל עומדת על השבר של הזמן , על הזכרון המרפא , על המאבק בהווה , על חזון ועתיד בלתי מושג , על קרע במיתרי הזמן , המקבילים לקרעי נוף של מהגר ומהפכן . עם מותה ב 931 ו כבר זיהתה רחל כצנלסון שז"ר שחייה ושירתה הצמיחו אגדת עם . אגדה על רחל הפועלת משוררת שנאבקה על הארץ ועל חייה . שירתה הרטיטה לבבות בקרב בני ההכשרות , תנועות הנוער והעולם הציוני כולו , שנסחפו בסערה של שנות השלושים . רבים משיריה הולחנו . שיריה של רחל שולבו במסכתות שהיו מעין דרשה חברתית . יהודה שרת ( שרתוק ) התמסר לכך בכל מאודו . צעירים התרפקו על שירתה ושיריה הוקראו לאור המדורות , בשירה ב...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל