השער הראשי במתחם הכנסייה האתיופית מתוך הספר רחוב הנביאים, שכונת החבשים ושכונת מוסררה