שרות דיליזאנסים ליד גמנסיה הרצליה בשנות העשרה מתוך הספר ההיסטוריה של תל TOK