העוגן, ‭.1947‬ השכנים הערבים באו לברך את המתיישבים החדשים. מתוך הספר צילום בפלסטין