סיור תיירים במנשא הנישא על־ידי בהמה ומשרתים מקומים. שלהי המאה ה־19