קברצת תיירים אמריקאים בירושלים על רקע הר הזיתים. בערך 1900