בני הזוג רולה פלויד, התיירינים הראשונים בארץ־ישראל. זמן מה לאחר פירוק המושבה האמריקאית ביפו, שהם נמנו עם מייסדיה, הם החלו לעסוק בהובלת תיירים במרכבה לירושלים ובהדרכתם. בשנות השבעים של המאה ה־‭,19‬ הם עברו לירושלים