תיירים גרמנים בירושלים בשלהי המאה ה־19 (בלורית נערים ממוסד "שנלר‭("‬