מירושלים למדבר יהודה: דרך מר סבא, עין גדי, יריחו וואדי קלט

( מיום א , ו' בניסן עד יום שבת י"ג בניסן תרפ"ו ) אלון במדבר סלה ( תחלים נה . ( מוטב ללון במדבריות של ארץ ישראל ולא ללון בפלטריות של חרצה לארץ ( בראשית רבה לט ) הפרופ' ורבורג ביקשני להשתתף בטיול הבוטני שאמר לערוך דרך מדבריות יהודה לעין גדי והסביבה . ועדת התרבות של הסתדרות הפועלים נלוותה אל האקסקורציה הזאת והתאסף ציבור די גדול . בין העומדים בראש אציין את אייג וזהרי ממחלקת תחנת הנסיונות , וברש , מורה בוועדת התרבות . מלבדם השתתפו מורים ופועלים מכל קצוות הארץ . מספר המשתתפים היה 65 וביניהם כעשר בנות . אל הקבוצה ... נספחו בהכרח קבוצת חמרים וחמורים , ועל כולם חאג' עבדאללה , מורה דרכנו יליד עין גדי ותושב בית לחם . מפני הקושי הרב בסידור השיירה יצאנו באחת עשרה מבית הספר למל ונעבור דרך רחוב יפו ונהיה לראווה . ובאמת , החזיון היה מרהיב עין . מרחוב יפו ירדנו אל עמק השילוח .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל