יומניו של נתן שלם סיור האוניברסיטה לעין גדי, 1926

יורם בר גל ד"ר נתן שלם ( 1959-1897 ) נולד בסלוניקי ועלה לארץ ב . 1914 לאחר מלחמת העולם הראשונה נסע לאיטליה וסיים את לימודי הדוקטורט בגיאולוגיה בעיר פירנצה . הוא המשיך להתמחות בגיאומורפולוגיה ובגיאוגרפיה באוניברסיטאות באיטליה ובאנגליה . בארץ עבד למחייתו בהוראה בגימנסיה בירושלים ובמקומות נוספים . הוא ניהל את " אגודת המשוטטים , " ביחד עם חבריו זאב וילנאי , דוד בנבנשתי ופנחס כהן , ותרם רבות להפצת ידיעת הארץ בחוגים רחבים . בכל אותה עת עסק באופן עצמאי במחקרים שונים בגיאוגרפיה ובתחומים נלווים . שאיפתו להיות "גיאוגרף ארץ ישראלי" השפיעה על תחומי מחקריו ופרסומיו . הוא כתב על נושאים מקומיים וחקר את טבע הארץ , נופיה ותושביה הלא יהודים . כן ראה בפרסום בשפה העברית ויצירת מונחים מדעיים גיאוגרפיים בשפה זו , אתגר אינטלקטואלי ומחויבות מוסרית . כבר משנות העשרים חקר ופרסם מחקרים בתחום הגיאומורפולוגיה של ארץ ישראל , אזורי מדבר יהודה , שבטי הבדווים ועוד . מסיבות שונות , נמנע ממנו להשתלב באוניברסיטה העברית בירושלים , אך בתחילת שנות החמישים הוא התקבל לעבודה במכון הגיאולוגי בירושלים . מחקריו הסיסמיים הביאו א...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל