טיול של אנשי ההתיישבות העובדת לחורבות שומרון, 1925