"עצות למטיילים"

אנו מביאים בזאת "עצות למטיילים , " כפי שנוסחו בידי אחד מראשוני המשוטטים ומ"אבות ידיעת הארץ / ' אריה חיים זוטא . ( 1939-1868 ) רבות מהעצות תקפות עד ימינו ואחרות מעלות מן הסתם חיוך סלחני על שפתותינו . העצות ראו במקורן אור בספר "מדריך לירושלים וסביבותיה" מאת זוטא וסוקניק , מתרפ"א 1920 / ( הופיע לאחרונה בהדפסה מחודשת בהוצאת אריאל . ( למטילים הכן לך צידה למשך כל זמן הטיול , כי לרוב אין בדרך מקום לקנות צרכי אכל ; הצטיד גם בכלי למים ותמלאהו במקום שיש רק מים טובים . המשקה היותר מרוה בדרך הוא תה קר' אבל בכלל השתדל לבלי הרבות כשחיה בזמן הטיול . אל תאכל פרות בלתי בשולים כל צרכם . ביחוד הזהר משתית מים תיכף אחרי אכילת הפרות . בכלל אל תשנה בדרך משעות אכילחך הרגילות . ברוק את נעליך וגרביך לסני צאתך לדרך / לבש גרבי צמר עבים ושלמים ונעל נעלים שלמות ומסומרות . לבושך יהיה ק ל » תיטיב לעשות אם תלבש כתבת של צמר לגוך ; על ראשך חבוש כובע בעל שולים ועטםהו בסודר בהיר שיגן על ערפך ; על עיניך תרכיב משקפים כהות , מחסה לעיניך , ביחוד בימי הקיץ . לעולם תצא ב '' כי טוב . * עם עלות השחר ותשוב עם שקיעת החמה / ורק בליל...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל