יוונים אורתודוכסים בירושלים, בשכונה היוונית קטמון בצילום מתקופת המנדט הבריטי