ציונה, היא "בת ירושלים הקטנה‭,"‬ נישאת על כתפי האומנת שלה בררו' דרך היסורים בעיר העתיקה (מתוך: מרים הרי, "בת ירושלים הקטנה‭("‬