לוט משקה את השתיל בעל שלושת הראשים: ארז, ברוש ואורן. תשמיח קיר המצוי בכנסיה שבמנזר המצלבה, ירושלים