מסורות ומנהגים בקרב הבדווים על רקע עולם המקרא

ששון בר צבי מסעות שוד כילדים נהגנו להאזין שעות ארוכות לסיפורי הגבורה על ה"ע'זו , " שבהם פשטו הבדווים ושדדו גמלים ועדרים וגזלו רכוש . זכורות לכל פשיטות עדרי הבדווים מימים עברו , שכילו את גידולי השדה . פשיטות שוד ידועות גם מהמקרא : ' והיה אם זרע ישראל ועלה מדין ועמלק ובני קדם , ועלו עליו ... וישחיתו את יבול הארץ ... ולא ישאירו מחיה בישראל ושה ושור וחמור . כי הם ומקניהם ... ולהם ולגמליהם אין מספר , ויבאו בארץ לשחתה . וידל ישראל מאד מפני מדין " ... ( שופ' ו , ג-ו . ( ועוד : העזו בני בנימין מקרב ירושלים ובתקוע תקעו שופר ועל בית הכרם שאו משאת , כי רעה נשקפה מצפון ושבר גדול ... אליה יבאו רועים ועדריהם , תקעו עליה אהלים סביב , רעו איש את ידו" ( יר' ו , א-ג ... " . ( קומו עלו אל קדר ושדדו את בני קדם . אהליהם וצאנם יקחו ידיעותיהם ובל כליהם וגמליהם ישאו להם " ... ( שם מט , כח-כט . ( האוהל כסמל לחיי בטחון לאוהל משמעות רבה בעיני הבדווים . היחס לאוהל הוא כאל משהו כמעט מקודש , והפגיעה בו נחשבת לעבירה חמורה . הנדידה אצל הבדווי היא כורח קיומי , שבאמצעותה הוא מוצא מרעה לצאנו ומקיים את נפשו . כאשר הנביא...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל