מסתרי הכוח המוליד על צעדים ראשונים בהסברה מינית בארץ

אליהו הכהן חוברת קטנה וצנומה בת 18 עמודים , שהתפרסמה בירושלים לפני 92 שנה , נעלמה מחנויות הספרים וממדפי הספריות הפרטיות בארץ מיד עם צאתה לאור . היא לא אזלה מן השוק בגלל ביקוש יתר . היא גם לא נדפסה במהדורה מצומצמת במיוחד . 500 עותקים נחשבו באותם ימים למכסה מאד ראויה , די והותר ביחס למספר המשפחות שדיברו אז עברית בין כותלי ביתן . על פי שמה , "הזרע למינהו , " נדמה היה שמדובר בעוד חוברת אחת העוסקת בפרשנות מקראית , הבאה לבאר פסוק מספר בראשית . בפועל , עסקה החוברת בעניינים , שלפי אמות המידה של הימים ההם , היתה הצנעה יפה להם . היום מכנים זאת חינוך מיני או הסברה מינית , ואילו המחבר , המורה והמחנך חיים ליב זוטא , העדיף לאפיין את הנושא באמצעות כותרת משנה : "שיחה מדעית לבני הנעורים , " הגדרה כפולת משמעות , אם נזכור שהשורש "ידע" משמש בספר בראשית גם לציון התייחדות שבינו לבינה . בהוצאת החוברת לא הסתייע המחבר במו"ל או במפיץ . עם השלמת הדפסתן , הועברו החוברות כולן מבית הדפוס עזריאל בירושלים אל ביתו של המחבר , שמיהר להודיע ברבים , כי ניתן לרכוש אצלו את החוברת . במקביל העביר עותקים אחדים לחנויות הספרים ....  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל