גשר ארעי, על גבי חביות ריקות, שהקימו הבריטים לאחר מלחמת העולם הראשונה לרגלי תל קסילה