מודעה שפורסמה באביב ו 92 ו לרגל הקמת רמת גן ‭")‬עיר גנים‭("‬