מפה מנדטורית משנות העשרים, בו נראית מסילת הברזל מתל אביב לעיר גנים