"רחוב בתי החולים‭,"‬ כך נקרא עדיין רח' הנביאים ב־‭,1926‬ בעת שצולמה תמונה זו, וזאת בשל בתי החולים הרבים שהוקמו בו. משמאל: בית החולים "ביקור חולים" שקיים עד היום. בקצה הרחוב מימין: בית החולים האנגלי