בית החולים "רוטשילד" ברח' הנביאים, שפעל עד 1939 כיום מכללת הדסה לחינוך מקצועי