לתולדות הרפואה בירושלים במאה התשע־עשרה

שמואל ניסן לתולדות הרפואה בארץ אין אח ורע : עד 1842 לא היה אף לא רופא תושב אחד בכל האזור , ועד לסוף המאה ה 9 ו נוסדו 19 בתי חולים בירושלים בלבד , כשאוכלוסיית העיר מנתה , בשיאה , 70 אלף תושבים . זאת , נוסף על בתי החולים שקמו בערים אחרות , כגון יפו , חיפה , נצרת , שכם , עזה וטבריה . בתי החולים שהוקמו / O / CJ שרתו את עולי הרגל שבאו לבקר במקומות הקדושים , לפי ארצות מוצאם . הם שרתו גם את האוכלוסיה המקומית ומהם שהוקמו למטרות מסיונריות מובהקות , כמו בית החולים האנגלי . עם זאת , כמה מבתי החולים הגדולים והמשוכללים שהוקמו בידי המעצמות בירושלים נועדו לשרת במקורם את עולי הרגל . כאלה היו בית החולים הצרפתי סט . לואי ובית החולים ובית מרקחת במגרש הרוסים . שונה היה בית החולים לילדים מריאנשטיפט בראשות ד"ר מקס סנדרצקי . המניע להקמתו והדרך שבה פעל , היו חפים מכל מטרה מסיונרית . מקימיו האמינו שהדת היא עניין של הפרט , בעוד שעל בית החולים לשאוף להגשמה עצמית באמצעות עזרה לזולת , הקרבה , מוסר , צניעות ויושר — עדיף בארץ רחוקה — כפי שנאמר לאברהם " לך לך מארצך וממולדתך . " הם גם האמינו , שהיהדות והנצרות הן שוות...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל