חצר המלון: צוות המלון עם אורחים. במרכז, אברהם שפירא, זקן השומרים