זיכיון אל חמה ‭(20)‬ בתוך גוש ‭,15212‬ שכמה מחלקותיו היו שייכות למשפחת סוליימן ביי נסיף