מטבעות ביזאנטיים נדירים שנמצאו בחפירות, שסייעו בתארוך הממצאים למאות העשירית והאחת עשרה. מצידם האחר מופיעה דמותו של ישו ומהצד השני — כתובת בשבחו