מראה חדר קבורה אופייני בבית שערים, עם ארונות אבן (מערכת ‭(20‬