מפה טופוגראפית של גבעת בית שערים עם האתרים החפורים ומיספור מערות הקבורה שנחשפו