חזית הכניסה למערכת קברים מפוארת בבית שערים (מס' ‭(14‬