למעלה: שבר סרקופג מבית שערים, המתאר את לדה והברבור.