ליקוטי ארץ־ישראל

אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל 148-147 שנה עשרים ושתיים יוני / 2001 תמוז תשס"א רשימת המשתתפים פרוט' זאב ס & ראי החוג ללימודי ארץ ישראל , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן ד"ר אברהם ששון החוג ללימודי ארץ ישראל , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן ד"ר שמעון גיבסון  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל