האם תוכל לזהות?

האם זה הגשר של רכבת העמק ? ב'ידיעות האחרונות מה 4 ו ביוני 2004 הופיע מאמר על 'גשר הישנה' ורכבת העמק שעברה על הגשר שבתמונה . האמנם ? 0 ' £ ) 3 י thy pn ^ o פתרון מחוברת קודמת זיהוי התמונה העליונה ( א : ( כפר יחזקאל בראשית שנות העשרים והגלבוע ברקע זיהו נבונה וזכו בפרסי ספרים : מאירה שונפלד , מושב שרונה ד"ר צבי הר שפר , חיפה  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל