מכתבים למערכת

על בית הקברות הצבאי נהר הרצל קראתי בעיון את מאמרו המאלף של רמי יזרעאל על הר הרצל ( אריאל , ( 169 שגם ערוך ומאויר לעילא ולעילא . כמי שעסק בנושא , אני מבקש להשלים אי אלו פרטים ( שאין בהם כדי לגרוע מחשיבות המאמר . ( אחד מקווי האופי של בית הקברות הצבאי בהר הרצל הוא הפיצול לחלקות קטנות , תופעה שאינה קיימת בצורה כה בולטת באף בית קברות בארץ . הדבר נעשה הן בשל המבנה הטופוגרפי המדורג של השטח המשתרע ברובו על מורדות ההר ( מצפון , ( והן מההתפתחות ההדרגתית והכרונולוגיה של בית הקברות במהל ך השנים , בהתאם למלחמות ולאירועים השונים . באופן זה לרוב הנופלים במערכות ישראל השונות יוחדה חלקה נפרדת . עניין נוסף : כאשר הוקם בית הקברות , הוחלט לקבור בו רק את חיילי צה"ל ( או מה שבדרך לצה"ל ) וכוחות הביטחון . כך , למשל , באנדרטה המוקדשת לנופלים בעיר העתיקה , נכללים רק חיילים ולא הנופלים מקרב האזרחים . רב הכותל , אביגדור אורנ שטיין לדוגמא , שנהרג מפגיעת פצצה , הונצח באנדרטה , לא כן רעייתו שנהרגה עמו . במשך השנים הוגמשה גישה זו , אל נכון בעקבות לחצים של המשפחות וגורמים אחרים . כך הוקצתה חלקה מיוחדת לחללי ספינת המ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל