‭י-»‬ מימין: פנים המסגר בעין זייתון,המשמש כיום ברפת. למטה: המבנה המוזנח מבחוץ ‭**‬ משמ‭/<‬‭.-ל‬ בבי י\־ע\ע מהמקומות , הקדושים שהשיעים מלבנון פקרוהו בהמוניהם עד 948ן. למטה: המבנה המוזנח כיום