בעין בוחנת

על הזנחת / n ואתרים מוסלנ ביע 1 מוסםפה ו בשנים האחרונות זכה נושא השימור של מבנים עתיקים ואתרים היסטוריים לתשומת לב גוברת בקנה מידה ממלכתי . בראש מפעל מבורך זה עומדת 'המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות . ' המאמצים מופנים לשימור אתרים הקשורים לתולדות הציונות וההתיישבות היהו דית ולעתים גם לאתרים הקדושים לנצרות . יש לקדם בברכה פעולה זו , ללא קשר לזהות הדתית או הלאומית . לעומת זאת , המבנים והאתרים הקשורים למורשת הערבית והמוסלמית אינם זוכים כמעט להתייחסות . ארץ ישראל משופעת באתרים ערביים ומר סלמיים , אולם לצערנו חלק גדול מהם נטוש ומוזנח ואף נמצא בסכנת התמוטטות . מדובר בעיקר באתרים הנמצאים בערים המעורבות לשעבר , ובכפרים נטושים מאז . 1948  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל