העין הרואה הכל - מסמלים העתיקים של המיסטיקה והבנייה החופשית