תכנית פארק לאומי לאורך הירקון, 1955 מתוך: יוסי כץ,לעצור את הדחפור, עמי 22