סקירת ספרים חדשים

נירית שלו כליפא אל גן נעול ; סיורים במגזרי הארץ צילומים : ברוך גיא . / הקדימה דברים : פרופ' נורית כנעךקדר פורמט אלבומי מהודר . 224 עמי , הוצאת בנרת . לפנינו ספר מאוד מושקע , המוגש לקורא בשפה קולחת ובאופן ידידותי . אין זה נושא קל והספרות אודותיו מצטמצמת להיבטים הדתיים וההי סטוריים ארכיאולוגיים . לעומת זאת , הכותבת בחרה להתמקד דווקא בחיי היום יום של המנזר והנזירים ותולדותיהם , לא אחת תוך הבאת הסיפור האישי . כן ישנה התייחסות - אל נכון מעטה מדי לטעמנו - להיבטים האדריכליים והאמנותיים של המנזרים . יש כאן מעין הצצה ל'עולם הדממה' של המנזרים על יושביהם . הללו נתפסים בעיני הציבור , ולא רק בארץ , כאנשים יקרים' וחמורי סבר , הנמלטים מהוויות עולם , ומסתגרים מאחורי חומות גבוהות ושערים נעולים , כמעט ללא קשר לעולם החיצון . המחברת השכילה לחדור לעולם מסוגר זה , לדובב את הנזירות והנזי רים ולזרות אור על תפיסת עולמם , לבושם ואורחות חייהם , ואגב כך גם להגיע לפינות המנזר הנידחות ביותר - מהן בעלות יופי ויחוד משלהן - ולחשוף אותן לציבור הרחב . כל מה שנחשב מאות בשנים על ידי תושבי הארץ כ'טאבר ובמשהו ערטילאי ומנו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל