•?הרריים תימניים מכפר השילוח מועסקים כפועלים בחפירות ריימון וייל. העסקתם הייתה תנאי למימון החפירות בירי הברון ארמונד רה רוטשילד.ראשית שנות העשרים