עבודות השיקום בחיאן אל עומרן בעכו בראשית תקופת המנדט