‭.1‬ האב זיוסן, בכיר מצלמים של האק7לביבל יק.בתמונה‭.-‬כותרות מהתקופה הביזאנטית שנמצאו בנגב ‭.3‬ שרידי בית החולים התורכ‭"<‬ גרמני בעוגיה אל חפיר ‭.4‬חורבות שבטה ‭.5‬ ביר עסלוגי (משאבים)