‭.1‬ ליד הבריכה ברו בררן ‭.2‬משלחת האקול ביבל יק (ב ר ת ספר הצרפתי למקרא) בסיור בים המלח, 1גףץ ‭.3‬ מצרה במכס מביתן מערב ‭.4‬גשר אלנבי מעל לירדן ‭.5‬משלחת האקול ביבל יק בחורבות עראק אל אמיר בירדן