\• תהלוכה . דתי־ת על הר הזיתים על ר קע כנסיית פטר נוסטר רבסיליקת הלב הקרוש בבניינה ןד‭.1 ^!‬בי קור של אישיות דתית רמת דרג בחפירות בכנסיית פטר נוסטר בשנות העשרים 3 חפירות . 'החומה השלישית' ו925ו-י‭! ?2‬ ו1 ליד בית הספר האמריקאי לארכיאולוגיה ע"ש אולברייט