מעשיות, משלים ומוסר השכל בפי הבדווים בנגב

ג'חי ררנה לגדל עבדים ג'חי ביקש להתעשר . התעניין אצל איש אמיד מהיכן הם מביאים את העבדים , והלה השיבו שהם זורעים אותם , וכשהם גדלים , מביאים אותם הביתה ונהנים מפרי עבודתם ושירותיהם . גיחי ביקש ממנו קומץ מאותם זרעים . נתן לו העשיר חתיכת פחם והורה לו לזרוע אותה באדמה עם רדת הטל , להשקותה כל יומיים , ולאחר חודש יגדל לו עבד או שפחה . ג'חי זרע והשקה כפי שאמר לו העשיר , אך דבר לא צמח . הוא החל לחפור באדמה כדי לראות מה הסיבה . לפתע יצא עקרב שחור , עקץ אותו והכאיב לו . צעק עליו ואמר לו : "יחרב עליך ביתך ! איזה מין עבד אתה ? קטן אבל ארור " ! הערה . על העבדים הכושים מספרים , בדרך כלל , הכושים עצמם , אך אם יספר מי שאינו "משלהם , " יראו בכך פגיעה . * מתוך ספר בכתובים שלא פורסם . שקרנים בדווי שהיה ידוע כשקרן מועד סיפר : " זרעתי לי שיח דלועים , השיח התפשט וגדל לתפארת . לאחר מכן צמחה בו דלעת אחת אשר מרוב גודלה לא יכלו האנשים שהקיפו אותה לראות זה את זהי / מישהו הגיב : "הלכתי לשוק רוקעי הנחושת כדי להשיג סיר . רוקעי הנחושת היו דופקים ורוקעים , אך בשל גודל הסיר נבצר מהם לשמוע זה את זה כשהם יחד בתוך הסיר . ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל